Pojištění motorových vozidel

Optifin > Finanční služby > Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Stejně jako vy, je i každé motorové vozidlo svým způsobem individuální. Nese své odlišnosti v základní i doplňkové výbavě, má svou vlastní historii apod. Na základě svých odborných zkušeností jsme se proto rozhodli vydat se cestou individuálního nastavení pojištění pro vozidla střední třídy, luxusní vozy a pro firemní flotily.

Nespoléhejte na online kalkulátory

Jak jsme při své práci zjistili, online kalkulátory pojištění mohou být velmi nepřesné. Nezaručí vám ani uzavření adekvátního pojištění. Nevyjednají vám individuální slevy. Nespoléhejte na jejich výpočty a berte je s rezervou.
Nechte si raději pojištění nacenit na míru. Když dojde k pojistné události, budete mít díky individuálnímu přístupu jistotu, že se máte na koho obrátit.

Díky individuálnímu nastavení ušetříte lépe

Chcete skutečně ušetřit? Doporučujeme vám nechat si zpracovat individuální nabídku, která bude odpovídat vašim aktuálním potřebám a bude lépe odrážet i nepatrné odlišnosti, které váš vůz vykazuje.

V oblasti pojištění motorových vozidel se zaměřujeme zejména na:

  • povinné ručení,
  • havarijní pojištění,
  • pokrytí dalších rizik spojených s provozem motorového vozidla a další služby.

Od uzavření pojistky…

Ať už se jedná o povinné druhy pojištění či doplňkové pokrytí rizik spojených s provozem vozidla, jsou vám naši finanční poradci k dispozici jako osobní konzultanti.Car Accident

…až k pojistnému plnění

Se svými zkušenostmi jsme vám plně k dispozici také v případě, kdy dojde k pojistné události a je potřeba připravit veškeré náležitosti pro pojistné plnění.


Požádejte nás o bezplatný výpočet pojistného pro vaše motorové vozidlo. Oslovte nás!

Blog & Novinky