Pojištění odpovědnosti

Optifin > Finanční služby > Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života

Každému se může stát, že svým chováním způsobí škodu někomu dalšímu.  Zodpovědnost většinou nemáte jen za sebe, ale také za své děti a zvířata.

 Jaké újmy máte pojištěny? 

  • Majetková újma na věci nebo na zvířeti– poškození, zničení, resp. poranění nebo usmrcení zvířete
  • Újma způsobená člověku na zdraví nebo usmrcenímvčetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách osob blízkých
  • Finanční újma
  • Nemajetková újmazpůsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti
  • Újma vzniklá v příčinné souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánuprávnické osoby jiné než obchodní korporace

V takových situacích za Vás pojištění pokryje škody, za které nesete odpovědnost.

 

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pojištění vás chrání v situaci, kdy při práci způsobíte svému zaměstnavateli škodu, za kterou po vás může žádat náhradu až do výše 4,5 násobku vašeho hrubého příjmu.

Pojištění se vztahuje na všechny zaměstnanecké a vybrané služební poměry. Zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr, ale také zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení.

  • škody vzniklé poškozením či zničením věcí
  • finanční škody vyplývající ze škody či újmy na životě, zdraví a věci
  • čisté finanční škody
  • újmy na životě a zdraví

Můžete si také vybrat výši spoluúčasti již od 1.000 kč.

V případě zájmu Vám vytvoříme bezkonkurenční nabídku.

Blog & Novinky