Nevzdáváme se po prvním neúspěchu. Bojujeme za vaše práva

Optifin > Reference > Nevzdáváme se po prvním neúspěchu. Bojujeme za vaše práva

Nevzdáváme se po prvním neúspěchu. Bojujeme za vaše práva

Výchozí stav

Pan Lukáš Žídek je naším dlouhodobým klientem. Došlo u něj k jisté pojistné události, která se vztahovala k jeho životnímu a úrazovému pojištění. Na základě diagnózy, kterou v průvodní dokumentaci uvedl ošetřující lékař, však dostal pouze 60 % částky, na jakou měl nárok. S klientem jsme se odvolali, ale naše žádost byla zamítnuta. Náš klient se již smířil s tím, že jde o uzavřenou záležitost. My však ne…

Řešení: Vytrvale bojujeme za práva klienta  Riot Protest Fist

Nechtěli jsme připustit, že tento boj vzdáme, protože jsme si byli 100% jisti tím, že je klient v právu. Odvolali jsme se ještě dvakrát. Pojišťovně jsme v posledním kroku předložili posudek jiného lékaře, který doložil, že prvotní diagnóza nebyla stanovena správně, přičemž ke své zprávě přiložil také dosvědčující CD a RTG. Na základě těchto informací a podkladů nakonec pojišťovna klientovi zbylé peníze vyplatila.

Výsledky

Bojovat za správnou věc, když jste si jisti, že na ni má váš klient právo, se vyplatí. Náš klient dostal veškeré finance, na které měl dle uzavřené pojistky nárok. Naše úsilí stálo za to.

Vyjádření klienta

“Připravujeme”

Blog & Novinky