Je nutné aktualizovat svou pojistku na dům ?

Optifin > Blog > Je nutné aktualizovat svou pojistku na dům ?

Je nutné aktualizovat svou pojistku na dům ?

AŽ 3/4% živelných škod na majetku způsobí povodně, vichřic nebo krupobití. S těmito živelnými pohromami se lze vypořádat pojištěním. Měli byste mít však na paměti, že dobře nastavená pojistka a její aktualizace je důležitá.

Businessman Analyzing Document

Proč bych si měl aktualizovat pojistku?

Nesprávně uzavřená nebo neaktualizovaná pojistka může způsobit:

  • dostanete vyplacené nižší částky než se kterými jste počítali
  • nemáte pojištěno riziko, kterým budete aktuálně zasaženi
  • nejsou správně nastaveny pojistné částky na aktuální hodnotu nemovitosti nebo domácnosti.

 Na co si dát pozor při sjednávání pojištění?

  1. poraďte se s námi, zda pojistka, kryje  veškerá rizika a zda jsou správně nastaveny pojistné částky
  2. měli byste znát skutečnou hodnotu nemovitosti, aby nemovitost nebyla podpojištěna
  3. zbytečné je také pojištění přeplácet (pojišťovny zaplatí vždy jen hodnotu nemovitosti)
  4. pozor na výluky v pojistných podmínkách. Pojišťovny detailně rozlišují  příčiny škod (např. mezi zásahem blesku přímým nebo nepřímým)
  5. Na starších smlouvách je typické, že některé pojišťovny rozlišují mezi povodní a záplavou. Když dům vytopí povodeň a máte pojištěnou pouze záplavu, pojišťovna nemusí plnit a naopak.  (Povodeň nastává, když se voda dostane z koryt toků a záplavou je např. voda, která steče z kopce po průtrži.

Je pojištění nemovitosti to samé jako pojištění domácnosti?

Není. Protože živly zničí dům, který je pojištěný jako nemovitost a to co je v něm se hradí z pojištění domácnosti (jako jsou podlahy, kuchyňská linka atd.)

Nezapomeňte na pojištění venkovních budov jako jsou garáže nebo dílny. Pojistit lze také zahradu a oplocení.

RADA NA ZÁVĚR: AKTUALIZUJTE POJISTKU PODLE ÚPRAV DOMU! Pojišťovny nemusí zohlednit provedené renovace, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě (např. zateplení, přístavba. Vyplatí se přizpůsobit tomu i nastavení pojistky).

Blog & Novinky